1-    تاریخچه و فلسفه طب چینی

 

الف: تاریخچه

 

 

 

 

 

ب: فلسفه

1- تداوم

 

 

 

 

 

2- هماهنگی

 

 

 

 

 

3- عمل

 

 

 

 

 

4- ابهام

 

 

 

 

ج: مواد حیاتی vital substance

 

 

 

 

I- نیروی حیاتی یا Qi

1- مفهوم Qi

 

 

 

 

2- Qi اصلی یا Yuan Qi

 

 

 

 

3- Qi غذائی یا Gu Qi

 

 

 

 

4- Qi ضروری Zhong Qi

 

 

 

 

5- Qi حقیقی Zheng Qi

 

 

 

 

- Qi دفاعی Wei Qi

 

 

 

 

- Qi تغذیه ای Ying Qi

 

 

 

6- عمل Qi در بدن

 

 

 

 

7- مسیر Qi در بدن

 

 

 

 

 

- ریه

 

 

 

 

 

- کبد

 

 

 

 

 

- کلیه

 

 

 

 

 

- طحال و معده

 

 

 

 

 

- قلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- وضعیت، مرضی Qi یا الگوهای پاتولوژیک Qi

 

 

 

 

- کمبود Qi

 

 

 

 

 

- فرورفتن Qi

 

 

 

 

 

- رکود Qi

 

 

 

 

 

- شورش Qi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- خون Xue

1- مفهوم Xue

 

 

 

 

 

2- ارتباط خون با دستگاههای بدن

 

 

 

 

 

- با قلب Xin

 

 

 

 

 

- با طحال Pi

 

 

 

 

 

- با کبد Gan

 

 

 

 

 

- با ریه Fei

 

 

 

 

 

- با کلیهShen

 

 

 

 

 

- با Qi یا نیروی حیاتی

 

 

 

3- پاتولوژی خون یا Xue و الگوهای آن

 

 

 

 

- کمبود خون Anemia

 

 

 

 

 

- رکود خون Blood Stasis

 

 

 

 

 

 

رکود خون در قلب

 

 

 

 

 

رکود خون در کبد

 

 

 

 

 

رکود خون در ریه ها

 

 

 

 

 

رکود خون در معده

 

 

 

 

 

رکود خون در رحم

 

 

 

 

- علل رکود خون

 

 

 

 

 

- حرارت خون

 

 

 

 

 

- از دست دادن خون

 

 

III- اکسیر حیاتی Jing

 

 

 

 

 

1- فیزیولوژی اکسیر حیاتی

1- اکسیر عامل رشد و نمو، تولید مثل و تکامل

 

 

 

 

 

2- اکسیر اساسی Qi کلیه

 

 

 

 

 

3- اکسیر مسئول تولید Marrow

 

 

 

2- پاتولوژی اکسیر حیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- مایعات بدن Jin- Ye

 

 

 

 

 

 

1- انواع مایعات بدن Jin- Ye

 

 

 

 

2- ارتباط Jin-Ye با دستگاههای داخلی بدن

 

 

 

 

3- پاتولوژی مایعات بدن

 

د- Yin و Yang

 

 

 

 

 

1- تئوری Yin و Yang

 

 

 

 

2- تاریخ تکامل Yin و Yang

 

 

 

 

3- Yin و Yang در دو مرحله تبدیلات

 

 

 

4- چهار جنبه ارتباط Yin و Yang

- ضدیت

 

 

 

 

 

- وابستگی

 

 

 

 

 

- مصرف متقابل

 

 

 

 

 

- تبدیل داخلی

 

 

5- بکارگیری Yin و Yang در طب

 

 

 

6- Yin و Yang و ساختمان بدن

 

 

 

7- کاربرد چهار اصل Yin و Yang در طب

- آب و آتش

 

 

 

 

- حرارت و برودت

 

 

 

 

- خشکی و رطوبت

 

 

 

 

- فوق فعال بودن- کم فعال بودن

 

 

 

 

- تندی و کندی

 

 

8- پاتولوژی Yin و Yang

علائم مرضی دو متضاد Yin و Yang

 

 

 

 

علائم- Yang در حال ازدیاد و یا علائم حرارتی

 

 

 

 

- برتری Yang یا گرمای پُر

 

 

 

 

- کمبود Yin یا حرارت خالی

 

 

 

 

- ازدیاد Yin یا سرمای پُر

 

 

 

 

- کمبود Yang یا سرمای خالی

 

 

 

 

- تغییرات داخلی Yin و Yang

 

 

 

 

 

ه- سیستم 5 عنصر

1- تئوری 5 عنصر

 

 

Five Elements

2- سیستم تولیدی

 

 

 

 

3- سیستم کنترل

 

 

 

 

4- سیستم کنترل بیش از حد

 

 

 

 

5- سیستم تهاجمی یا توهینی

 

 

 

 

6- سیستم ارتباطی در فیزیولوژی 5 عنصر

 

 

 

7- پاتولوژی 5 عنصر

- سیستم کنترل بیش از حد

 

 

 

 

 

- سیستم تهاجمی

 

 

 

 

 

- الگوی پاتولوژی سیستم تولیدی

 

 

 

8- سیستم 5 عنصر در تشخیص

 

 

 

 

9- درمان برحسب مسیرهای مختلف عناصر 5 گانه

 

                     

 2-     علل بیماریها در طب چینی

 

I- علل خارجی

- باد Feng

 

 

 

 

- باد- سرما Feng-Han

 

 

 

- باد- گرما Feng-Re

 

 

 

- باد- رطوبت Feng-Shi

 

 

 

-باد داخلی Feng-Li

 

 

 

-سرمای خارجی Han-Biao

 

 

 

سرمای داخلی Han-Li

 

 

 

گرمای تابستان Shu

 

 

 

رطوبت داخلی Shi-Li

 

 

 

رطوبت خارجی Shi-Biao

 

 

 

خشکی Zao

 

 

 

آتش Re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- علل داخلی یا احساسات

- عصبانیت

 

 

 

 

- خوشحالی

 

 

 

 

- غم

 

 

 

 

- نگرانی و فکر زیاد

 

 

 

- ترس

 

 

 

 

- شوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- سایر عوامل بیماری زا

- ضعف ساختمانی بدن

 

 

 

- کار زیاده از حد

 

 

 

 

- روابط جنسی بیش از حد

 

 

 

- تغذیه ناهماهنگ با بدن

 

 

 

- ضربه

 

 

 

 

- سموم و پارازیتها

 

 

 

 

- درمانهای اشتباهی

 3-    تشخیص Diagnosis 

الف- چهار اصل تشخیص

Four Main Diagnosis

 

 

 

 

 

I- مشاهدات کلی و حالات پاتولوژیک آنها

 

 

 

- رنگ صورت

 

 

 

 

 

- مو

 

 

 

 

 

 

- گوش

 

 

 

 

 

 

- لب ها

 

 

 

 

 

 

- دندانها

 

 

 

 

 

- زبان

 

- رنگ و جنس زبان

 

 

 

 

 

- ترک روی زبان

 

 

 

 

 

- رویه زبان

 

 

 

 

 

- ضعف زبان

 

 

 

 

 

- حالات زبان

 

 

 

 

 

- سایر علامات زبان

 

 

 

 

بررسی 40 مورد ناهماهنگی ها توسط تشخیص زبان

 

 

- دست و پا

 

 

 

 

 

- شکل ناخنها و رنگ ناخنها

 

 

 

 

- پوست

 

 

 

 

- سینه

 

 

 

 

 

- شکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- سئوالات

- بلغم

 

 

 

 

- خون و علائم قاعدگی

 

 

 

- اجابت مزاج

 

 

 

 

- ادرار

 

 

 

 

- تعریق و محل آن

 

 

 

 

- سر درد

 

 

 

 

- استفراغ

 

 

 

 

- آشامیدن و تشنگی

 

 

 

- اشتها و غذا خوردن

 

 

 

- علائم تناسلی

 

 

 

 

 

 

 

 

III- گوش کردن و بوئیدن

 

 

 

 

شنیدن اظهارات و شکایات و ناراحتی های مریض

 

 

 

 

 

IV- لمس نمودن و گرفتن نبض

 

 

 

 

- معاینه بیمار- شکم، سینه، اندامها و ناحیه سر- پوست-

 درجه حرارت- ورم و غیره

 

 

- نبض در طب چيني

 

 

 

شرح نبض در طب چینی

 

 

 

1- نبض سطحی

زهی- سخت

 

 

 

 

توخالی- چرمی

 

 

 

 

پراکنده

 

 

 

 

 

 

 

 

2- نبض عمیق

- استوار- مخفی

 

 

 

 

 

 

 

 

3- نبض آهسته

- دندانه دار

- گره دار

- متناوب

 

 

 

 

 

 

 

 

4- نبض تند

- لغزنده

 

 

 

 

- شتاب زده

 

 

 

 

- عجله ای

 

 

 

 

- متحرک

 

 

 

 

 

 

 

 

5- نبض ضعیف

- تهی

 

 

 

 

- نرم

 

 

 

 

- لطیف

 

 

 

 

 

 

 

 

6- نبض پر

نبض سیلابی

 

 

 

 

 

 

 

 

7- نبض کوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- نبض طولانی

 

 

 

 

 

ب- 8 اصل تشخیص

 

1- Yin و Yang

 

Eight Principles in Diagnosis

2- بیماری داخلی یا خارجی

 

 

 

3- سرما و حرارت

 

 

 

 

4- کمبود یا زیادتی

نوشته شده توسط در یکشنبه ششم بهمن ۱۳۸۷ ساعت | لینک ثابت |